Ke stažení

Dokumenty ZFP Energy, a.s.

Níže uvádíme dokumenty, které by Vás mohly zajímat. V případě, že budete potřebovat více informací, prosím pište nám na email info@zfpenergy.cz

 
  1. Plná moc  (Plná moc černobílá verze) – dvě kopie se odevzdávají na centrálu ZFP Akademie + jedna kopie zůstává klientovi
  2. Dotazník – odevzdává se na centrálu ZFP Akademie
  3. Zjednodušený ceník plynu a elektřiny – dokument pro lepší přehlednost, není potřeba podepisovat, ani nikam odevzdávat
  4. ​Informace o zpracování osobních údajů – dokument s informacemi pro zákazníka, není potřeba nikam odevzdávat
  5. ​Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu – dodatek pro zákazníka, pokud by jej v některých záležitostech potřeboval. Je to pro společnosti, která plyn využívá tam, kde není třeba platit dan z plynu.

  6. Všeobecné obchodní podmínky – dokument s informacemi pro zákazníka, není potřeba nikam odevzdávat
  7. ​​Odstoupení od smlouvy z důvodu zvýšení cen - zákazník dokument odešle na centrálu ZFP Akademie
  8. Vzor smlouvy ZFP Energy
  9. Předávací protokol k měřidlům
  10. Žádost o demontáž měřidla