Ke stažení

Dokumenty ZFP Energy, a.s.

Vzhledem k převodu smluv do Gazela Energy jsou všechny dokumenty níže pouze informačního charakteru.

V případě potřeby změny vaší smlouvy, prosím, kontaktujte zákaznickou linku 226 292 062.

Děkujeme
Níže uvádíme dokumenty, které by Vás mohly zajímat. V případě, že budete potřebovat více informací, prosím pište nám na email info@zfpenergy.cz

 
 1. Plná moc  (Plná moc černobílá verze) – dvě kopie se odevzdávají na centrálu ZFP Akademie + jedna kopie zůstává klientovi
 2. Dotazník – odevzdává se na centrálu ZFP Akademie
 3. Zjednodušený ceník plynu a elektřiny – dokument pro lepší přehlednost, není potřeba podepisovat, ani nikam odevzdávat
 4. ​Informace o zpracování osobních údajů – dokument s informacemi pro zákazníka, není potřeba nikam odevzdávat
 5. ​Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu – dodatek pro zákazníka, pokud by jej v některých záležitostech potřeboval. Je to pro společnosti, která plyn využívá tam, kde není třeba platit dan z plynu.

 6. Všeobecné obchodní podmínky – dokument s informacemi pro zákazníka, není potřeba nikam odevzdávat
 7. ​​Odstoupení od smlouvy z důvodu zvýšení cen - zákazník dokument odešle na centrálu ZFP Akademie
 8. Vzor smlouvy ZFP Energy
 9. Předávací protokol k měřidlům
 10. Žádost o demontáž měřidla
 11. Výpověď smlouvy (word verze) –  Výpověď čekajícího dodavatele lze podat od okamžiku podpisu smlouvy, až do 15. dne po zahájení dodávek