Často kladené otázky

Přesvědčte se, že přechod k nám je jednoduchý a následná správa energií vám přinese finanční úsporu a naprostý přehled o vaší spotřebě.

Jak přejít k nám

Osobně

Prostřednictvím formuláře si sjednejte osobní schůzku s vaším novým energetickým poradcem. Na schůzku si s sebou vezměte své poslední kompletní roční vyúčtování elektřiny/zemního plynu a občanský průkaz. 
 

Telefonicky

Zavolejte na naši infolinku 226 292 062 a sdělte nám podrobnosti vašeho požadavku. Následně vám bude vyhotovena nabídka nebo vás navštíví náš pracovník a pomůže vám s přechodem k nám
 

E-mailem

Zašlete nám sken / fotografii svého posledního vyúčtování, telefonní číslo a preferovaný čas kontaktu na náš email info@zfpenergy. Následně Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce, který vám vypočítá vaši úsporu a pomůže vám s kompletní smluvní dokumentací.


Všechno ostatní již zařídíme za Vás. Náš pracovník připraví cenovou kalkulaci a poté i smlouvu o dodávkách/sdružených dodávkách elektřiny/zemního plynu a plnou moc k zastupování při změně dodavatele včetně všech příloh.

Na základě plné moci následně provedeme úkony ke změně dodavatele za Vás, kterými jsou: ukončení smlouvy s Vaším současným dodavatelem a nahlášení změny dodavatele.

Samoodečet

SAMOODEČET ELEKTŘINA

Zákazník má možnost požádat ZFP Energy o samoodečet elektřiny k datu posledního dne kalendářního měsíce. Data pro samoodečet je nutné vyplnit v přiložené tabulce a zaslat emailem na info@zfpenergy.cz
Vzhledem k nutnosti ručního zpracování samoodečtů je tato mimořádná fakturace zpoplatněna dle VOP. ZFP Energy si vyhrazuje právo omezit počet samoodečtů konkrétního zákazníka na maximálně 3 ročně.


SAMOODEČET PLYN

Zákazník má možnost požádat ZFP Energy o samoodečet plynu k datu posledního dne kalendářního měsíce. Data pro samoodečet je nutné vyplnit v přiložené tabulce a zaslat emailem na info@zfpenergy.cz

Vzhledem k nutnosti ručního zpracování samoodečtů je tato mimořádná fakturace zpoplatněna dle VOP. ZFP Energy si vyhrazuje právo omezit počet samoodečtů konkrétního zákazníka na maximálně 3 ročně.

 

Vyúčtování dodávky

TERMÍN VYÚČTOVÁNÍ (VYSTAVENÍ FAKTURY)

  • Termín ročního vyúčtování je určen distributorem a zpravidla se změnou dodavatele nemění. Vyúčtování tedy bude zákazník mít ve stejném termínu jako byl zvyklý.
  • Termín ročního vyúčtování si zákazník nemůže stanovit, určuje jej výhradně distribuční společnost. Vyúčtovací fakturu vystavuje ZFP Energy automaticky na základě údajů o stavu měřidla odečteného distributorem. Zároveň s fakturou zasílá ZFP Energy také nový rozpis plateb na následujících 12 měsíců.
  • V případě, že zákazník potřebuje mimořádné vyúčtování, je toto možné na základě samoodečtu (viz bod samoodečet).

JAKÉ ÚDAJE NAJDU NA FAKTUŘE

Faktura je vystavovaná zvlášť za každé odběrné místo zákazníka.

Na faktuře si prosím zkontrolujte:
  • správnost fakturačních údajů zákazníka a v případě, že se nějaké změnili nás prosím kontaktujte
  • zda velikost roční spotřeby odpovídá, pokud si nejste jisti prosím zkontrolujte fyzický stav měřidla a stav měřidla uvedený na faktuře jako konečný, pokud by fyzický stav měřidla byl nižší než konečný stav uvedený na faktuře, neprodleně nás kontaktujte

VRACENÍ PŘEPLATKŮ

Pokud z ročního vyúčtování vznikne zákazníkovi přeplatek je automaticky použit následující postup:
  • přeplatek je vyšší než 1000 Kč - přeplatek je automaticky vrácen zákazníkovi
  • přeplatek je nižší než 1000 Kč - přeplatek zůstává na zákaznickém účtu v ZFP Energy a je použit při další fakturaci
Zákazník je dle VOP povinen ZFP Energy sdělit aktuální číslo bankovního účtu na který si přeje zasílat přeplatky. Pokud není na smlouvě uvedeno číslo bankovního účtu zákazníka, a nebo jej zákazník nesdělí ZFP Energy písemně dodatečně, je zákazník povinen dle VOP hradit náklady spojené se zasláním přeplatku jinou formou, například složenkou typu B.


JAKÉ ZÁLOHY SE ZÚČTUJÍ NA FAKTUŘE?

Na faktuře se zúčtují pouze zálohy zaplacené dle rozpisu plateb na fakturované období. Tedy záloha zaplacená podle rozpisu plateb 15. září a která je zálohou na měsíc říjen, nebude zúčtována ve faktuře za září, ale zůstane na účtu zákazníka pro zúčtování za říjen.
Pokud je na faktuře v některém měsíci fakturováno za méně než 15 dní (méně než polovina měsíce), tak také nedojde k zúčtování faktury připsané na daný měsíc, ale záloha zůstane evidována na účtě zákazníka do fakturace větší poloviny měsíce.


REKLAMACE FAKTURY

Přesný postup reklamace faktury je uveden na každé faktuře v sekci C. Zejména je důležité reklamovat konkrétní chybné číslo/údaj na faktuře. V případě reklamace stavu měřidla doporučujeme co nejdříve digitálně vyfotografovat stav měřidla a zaslat jej spolu s reklamací na email info@zfpenergy.cz

Zálohy

PROČ JE TŘEBA PLATIT ZÁLOHY?

ZFP Energy na základě Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu za zákazníka hradí zálohy distribučním společnostem a samozřejmě platí také zálohy na nákup silové elektřiny a plynu.
Protože tyto zálohy je ZFP Energy povinno za zákazníky hradit předem, je nutné aby nejpozději poslední den v měsíci předcházejícího měsíci dodávek byla záloha zákazníka připsána na účet ZFP Energy.


JAK SE STANOVUJE VÝŠKA ZÁLOH?

Výška záloh za energie se u ZFP Energy nastavuje automaticky informačním systémem ZFP Energy na základě předpokládané roční spotřeby pro nové zákazníky a na základě fakturace za posledních 12 měsíců u zákazníků, kteří od ZFP Energy již energie odebírají. Záloha se stanovuje ve výši 100% předpokládaného ročního odběru a tedy pokud se spotřeba zákazníka nezmění, nevzniknou žádné velké přeplatky nebo nedoplatky.

Předpokládaná výše spotřeby u nových zákazníků se nastavuje v informačním systému ZFP Energy na základě vyúčtovacích faktur, které zákazník při podpisu smlouvy dokládá.


KDY JSOU ZÁLOHY SPLATNÉ?

Zálohy jsou u ZFP Energy splatné v následujících termínech:
  • zákazníci s úhradou záloh prostřednictvím SIPO - do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci dodávek (příklad: záloha na měsíc září je tedy splatná nejpozději posledního srpna)
  • zákazníci s úhradou záloh bankovním převodem nebo inkasem - 15 dne měsíce předcházejícího měsíci dodávek
Zákazníci kteří neuhradí zálohu nejpozději do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci dodávek (příklad: záloha na měsíc září je tedy splatná nejpozději posledního srpna) budou automaticky ze strany ZFP Energy upomenuti. Vystavení upomínky je zpoplatněno dle VOP částkou 100 Kč.

Nedodržení výše uvedených termínů úhrad záloh může mít za následek, že v některých případech nemusí dojít k zahrnutí pozdě uhrazené zálohy na vyúčtovací faktuře. Pozdě zaplacená a poté nezahrnutá záloha zůstane evidována na účtu zákazníka až do další vyúčtovací faktury.

Jak přejít od stávajícího dodavatele k nám?

Sjednejte si osobní schůzku s vaším novým energetickým poradcem.